Videokassetter til datafil eller DVD: kr. 160,-*

Det skal ikke være vanskelig. Hos oss får du de vanligste formatene ferdig digitalisert til datafil eller DVD plate for kun kr. 160,- per tape.
For produksjon av videokassetter til DVD eller Blu-Ray vil medføre en ekstrakostnad. Ta kontakt for mer informasjon.

* Kassetter over 3 timer belastes med 100,- per påbegynte time over 3 timer!

Vi leverer et godt resultat av dine gamle opptak, og benytter godt utstyr med de rette komponentene. Vi er opptatt av at du under og i etterkant av digitalisering skal føle deg trygg på at du har valgt rett leverandør, og at alt materialet er digitalisert på best mulig måte.

Video på film er en kjærkommen mulighet for å samle familie og venner for å dele minner. Har du gamle filmopptak av barna eller fra din første skoledag? Hvorfor ikke få det over til et mer håndterbart format? Ta kontakt med oss.

Mange der ute tilbyr tjenester til lavere pris med billige løsninger som går utover kvaliteten.
Noen erfaringer knyttet til slikt utstyr:

  • Lyd og bilde kan havne ut av sync (lyd kommer etter bilde)
  • Bilde hakker, faller ut
  • Manglende tidskode (på digitale kassetter)
  • Falmende bilde, hopp i bildet, blasshet.

Dersom du ønsker fastpris eller et tilbud fra oss, vennligst ta kontakt. Vi gir god mengderabatt avhengig av antall medier og kan gi fastpris på kassetter.

Sjeldne formater? Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon!

Ønsker du å at vi skal digitalisere videokassettene dine for deg?

Eksempel på digitalisering av VHS opptak