Digitalisering av smalfilm

Scanning av smalfilm er en tidskrevende og kostbar prosess. Skal man gjøre det selv med godt resultat, er man avhengig av godt utstyr. Dette forverres raskt dersom det er forskjellige hastigheter, og gjerne lyd som aller helst ikke tas opp med mikrofon direkte fra høyttaleren på den gamle fremviseren. Mange setter opp lerettet og fremviseren, forså å “skyte film” og filme av med kamera. Det man som oftest glemmer er kameraets konflikt med avspillingshastigheten til fremviseren, som skaper flimmer på bildet.

Vi benytter en avspiller med LED belysning og HD kamera. Denne leser “bilde-for-bilde”, noe som gjør at hastighetsregulering og ekthet på opptakene blir bedre. Selv om dette gjør det mye bedre, er det alltid viktig å huske at dette er gammelt materiale og full HD oppløsning som dagens BluRay filmer, er umulig.

Vi tar imot følgende: Single 8/Regluar8/Super8 (med og uten lyd) 16MM film.

Priser

Til DVD og datafiler
16mm film (uten lyd) – 28,- per minutt
16mm film (med lyd) – 32,- per minutt

Til BluRay
16mm film (uten lyd) – 35,- per minutt
16mm film (med lyd) – 40,- per minutt

Til DVD og datafiler
16mm film (uten lyd) – 28,- per minutt
16mm film (med lyd) – 32,- per minutt

Til BluRay
16mm film (uten lyd) – 35,- per minutt
16mm film (med lyd) – 40,- per minutt

Prosessen

Vi merker alltid de digitale filer med det som er mest hensiktsmessig som du har merket på rullens cover eller forside.

Er det ikke merket med noe på rullene, merkes de automatisk med ditt kundenummer og løpende serie 01-02 osv.

Skal filene brennes til DVD, merkes DVD disker med det samme som står på rullen eller datafilen (om ikke annet er avtalt)

Retur

Har du avtalt at filene skal leveres som nedlastbare filer, sender vi deg en link via din registrerte e-postadresse hos oss. Deretter, om ikke annet er avtalt, sender vi originalmaterialet tilbake i posten. Om ønskelig kan vi makulere originalmaterialet etter at du har foretatt en gjennomlytting.

For prosjekter som skal leveres på DVD, leveres DVD med enkelt cover uten omslag. Dette er likevel noe vi kan hjelpe til med, etter avtale.

Eksempler

Start video
Start video
Start video

Har du smalfilm du gjerne vil at vi skal digitalisere for deg?