MiniDV

Vi digitaliserer DV formatet enten rett til DVD eller til ekstern harddisk som datafil. Mini DV er et godt format, og er fortsatt “operativt”. Fordelen med DV er at dette leses digitalt, og inneholder sceneinformasjon, sekvenser og lignende, samtidig som den har en overlegen bildekvalitet. Senere års DV kassetter/kameraer er kompatible med 16:9 formatet.

DV fases gradvis ut med HD kameraer med minnebrikker/harddisk!

Pris pr. tape er kr. 160,- uavhengig av lengde. Ekstra kostnad tilkommer for produksjon av DVD eller BluRay.

Utstyr

Vi benytter DV decks fra Sony som leser alle formater. Selve overføringen skjer via Firewire 800 link som avleses digitalt hele veien til vår serverpark.

Prosessen

Vi merker alltid de digitale filer med det som er mest hensiktsmessig som du har merket på tapens cover eller forside. Er det ikke merket med noe på kassetten, merkes de automatisk med ditt kundenummer og løpende serie 01-02 osv.

Skal filene brennes til DVD, merkes DVD disker med det samme som står på tapen eller datafilen (om ikke annet er avtalt).

Trenger du hjelp med å digitalisere dine MiniDV kassetter? Vi hjelper deg gjerne!

Eksempel på digitalisering og etterarbeid av MiniDV