Betamax

Vi digitaliserer BETA formatet enten rett til DVD eller til ekstern harddisk som datafil.

BETA er et godt format, og har vist seg å opprettholde kvaliteten mye bedre enn VHS teknologien. Dette ser vi godt hver gang BETA kjøres gjennom våre systemer.

Pris for digitalisering av Betamax starter på kr. 160,- pr. tape. Produksjon til DVD eller BluRay medfører ekstra kostnad. Ta kontakt for mer informasjon.

Utstyr

For å digitalisere Betamax-taper så benytter vi gode avspillere fra Sony. SL-HF3000 er en av dem.

Prosessen

Vi merker alltid de digitale filer med det som er mest hensiktsmessig som du har merket på tapens cover eller forside. Er det ikke merket med noe på kassetten, merkes de automatisk med ditt kundenummer og løpende serie 01-02 og så videre.

Skal filene brennes til DVD, merkes DVD disker med det samme som står på tapen eller datafilen (om ikke annet er avtalt).

Ønsker du å digitalisere BETA rett til DVD eller ekstern harddisk? Vi hjelper deg gjerne!

Eksempel på digitalisering av betamax opptak