Eksempel på etterarbeid med lyd fra magnetbånd - MultimediaExperten.no

Eksempel på etterarbeid med lyd fra magnetbånd - MultimediaExperten.no

 

EKSEMPLER    

 

Eksempelet over er et gammelt opptak fra 1967.

Eieren ønsket at dette skulle bli hørbart, slik at man senere kunne skrive ned hva som ble sagt.

Da båndet var iferd med å gå istykker, var det ikke mye vi kunne gjøre med selve støyen, annet enn å få vekk den verste brummingen.

Vi forsterket også de høye frekvensene slik at dialogen ble mer hørbar.