Lydkassett

Vi digitaliserer kassettformatet enten rett til CD eller til ekstern harddisk som datafil. Kassettene er fortsatt utbredt i mange land, men tapte markedsandeler da CDen slo igjennom for fullt i slutten av 80 årene.

Av erfaring ser vi at lyden dessverre forringes jo eldre tapene er og måten de er blitt lagret på. Heldigvis lar mye seg rette i etterarbeid, men er tapen ødelagt, så er det lite man kan gjøre.

Utstyr

For å digitalisere audiotapes så benytter vi digitale spillere som innebygget konverterer lyden om til et digitalt signal. Deretter mastres dette signalet, og er etterarbeider avtalt og det er behov for det, utføres dette av erfarne teknikere i Pro Tools.

Prosessen

Vi merker alltid de digitale filer med det som er mest hensiktsmessig som du har merket på tapens cover eller forside. Er det ikke merket med noe på kassetten, merkes de automatisk med ditt kundenummer og løpende serie 01-02 og så videre.

Skal filene brennes til CD, merkes CDene med det samme som står på tapen eller datafilen (om ikke annet er avtalt).

Eksempel

Vi digitaliserer gjerne dine kassetter til CD eller datafil. Ta kontakt med oss!