LP/EP (Alle hastigheter)

Vi digitaliserer alle LP og EPer i alle hastigheter. Dette kan leveres på CD eller som nedlastbare filer fra våre servere.

Ta kontakt om du har noen LPer eller EPer du ønsker å digitalisere!