Digital Audio Tape (DAT)

Digitalisering av DAT taper blir gjort med avlesning fra våre proffe Technics/Sony maskiner. DAT tekonlogien ble primært benyttet i masteringsammenheng innen lydbransjen på grunn av dens overlegne mulighet til lagring av audio og båndbredde. Vi digitaliserer disse enten rett til harddisk eller på CD.

Selve prosessen går via TOSLINK som er optisk overføring mellom avspiller og digitaliseringsmaskin. Dette forhindrer tap og unødig konvertering av lydmaterialet.

Infobit om opptak og lignende følger og med automatisk.

Vi er klare til å digitalisere dine DAT. Ta kontakt med oss!