Mini DV - Vi digitaliserer dine gamle Mini DV minner

Mini DV - Vi digitaliserer dine gamle Mini DV minner

 

Mini DV

Vi digitaliserer DV formatet enten rett til DVD eller til ekstern harddisk som datafil.
Mini DV er et godt format, og er fortsatt “operativt”. Fordelen med DV er at dette leses digitalt, og
inneholder sceneinformasjon,sekvenser o.l, samtidig som den har en overlegen bildekvalitet.
Senere års DV kassetter/kameraer er kompatible med 16:9 formatet.
DV fases gradvis ut med HD kameraer med minnebrikker/harddisk!
Mini DV

 

 

UTSTYR:

Vi benytter DV decks fra Sony som leser alle formater.
Selve overføringen skjer via Firewire 800 link som avleses digitalt hele veien til vår serverpark.

 

PROSESSEN:

 

Vi merker alltid de digitale filer med det som er mest hensiktsmessig som du har merket på tapens cover eller forside.
Er det ikke merket med noe på kassetten, merkes de automatisk med ditt kundenummer og løpende serie 01-02 osv
Skal filene brennes til DVD, merkes DVD discer med det samme som står på tapen eller datafilen (om ikke annet er avtalt)

 

 

 

EKSEMPEL:

Alle eksempler ligger under vår PORTFOLIO

Ta kontakt med oss dersom du ønsker utvidede prøver, eksempler o.l.

RETUR:

Har du avtalt at filene skal leveres som nedlastbare filer, sender vi deg en link via din registrerte epostadresse hos oss. Deretter, om ikke annet er avtalt, sender vi originalkassettene tilbake i posten.
Om ønskelig kan vi makulere originalmaterialet etter at du har foretatt en gjennomlytting.

For prosjekter som skal leveres på DVD, leveres DVD med enkelt cover uten omslag. Dette er noe vi kan hjelpe til med, etter avtale.