Få Hi8 og Video8 digitalisert til rimelige priser

Få Hi8 og Video8 digitalisert til rimelige priser

 

Hi8/Video8

Vi digitaliserer Hi8/Video8 formatene enten rett til DVD eller til ekstern harddisk som datafil.
Disse formatene er forgjengeren til Digital8, og er den vi mottar flest kassetter på.
Disse formatene var særlig utbredt på sent 80/90 tallet!.

 

Hi8 kassett

 

UTSTYR:

For å digitalisere dig8tapes så benytter vi digitale spillere som innebygget
sender signalet digitalt hele veien i kjeden.  Vi benytter avspillere/decks fra SONY

PROSESSEN:

Vi merker alltid de digitale filer med det som er mest hensiktsmessig som du har merket på tapens cover eller forside.
Er det ikke merket med noe på kassetten, merkes de automatisk med ditt kundenummer og løpende serie 01-02 osv
Skal filene brennes til DVD, merkes DVD discer med det samme som står på tapen eller datafilen (om ikke annet er avtalt)

 

EKSEMPEL: 

Alle eksempler ligger under vår PORTFOLIO

Ta kontakt med oss dersom du ønsker utvidede lytteprøver, eksempler o.l.

RETUR:

Har du avtalt at filene skal leveres som nedlastbare filer, sender vi deg en link via din registrerte epostadresse hos oss. Deretter, om ikke annet er avtalt, sender vi originalkassettene tilbake i posten.
Om ønskelig kan vi makulere originalmaterialet etter at du har foretatt en gjennomlytting.

For prosjekter som skal leveres på DVD, leveres DVD med enkelt cover uten omslag. Dette er noe vi kan hjelpe til med, etter avtale.