Digitaliser Betamax rett til DVD eller få det som en datafil

Digitaliser Betamax rett til DVD eller få det som en datafil

 

DIGITALISERING AV BETAMAX

BETAMAX

Vi digitaliserer BETA formatet enten rett til DVD eller til ekstern harddisk som datafil.

 

BETA er et godt format, og har vist seg å opprettholde kvaliteten mye bedre enn VHS teknologien. Dette ser vi godt hver gang BETA kjøres gjennom våre systemer.

 

UTSTYR:

For å digitalisere Betamax-taper så benytter vi gode avspillere
fra Sony. SL-HF3000 er en av dem.

PROSESSEN:

Vi merker alltid de digitale filer med det som er mest hensiktsmessig som du har merket på tapens cover eller forside.
Er det ikke merket med noe på kassetten, merkes de automatisk med ditt kundenummer og løpende serie 01-02 osv
Skal filene brennes til DVD, merkes DVD discer med det samme som står på tapen eller datafilen (om ikke annet er avtalt)

EKSEMPEL: 

Alle eksempler ligger under vår PORTFOLIO

Ta kontakt med oss dersom du ønsker utvidede lytteprøver, eksempler o.l.

RETUR:

Har du avtalt at filene skal leveres som nedlastbare filer, sender vi deg en link via din registrerte epostadresse hos oss. Deretter, om ikke annet er avtalt, sender vi originalkassettene tilbake i posten.
Om ønskelig kan vi makulere originalmaterialet etter at du har foretatt en gjennomlytting.

For prosjekter som skal leveres på DVD, leveres DVD med enkelt cover uten omslag. Dette er noe vi kan hjelpe til med, etter avtale.