Få lydkassett digitalisert i dag på CD og datafil

Få lydkassett digitalisert i dag på CD og datafil

 

LYDKASSETT

Vi digitaliserer kassettformatet enten rett til CD eller til ekstern harddisk som datafil.
Kassettene er fortsatt utbredt i mange land, men tapte markedsandeler da CDen slo igjennom for fullt i slutten av
80 årene.

lydkassett

Av erfaring ser vi at lyden dessverre forringes jo eldre tapene er og måten de
er blitt lagret på.

Heldigvis lar mye seg rette i etterarbeid, men er tapen ødelagt, så er det lite
man kan gjøre.

 

 

UTSTYR:

For å digitalisere audiotapes så benytter vi digitale spillere som innebygget
konverterer lyden om til et digitalt signal. Deretter mastres dette signalet, og
er etterarbeider avtalt og det er behov for det, utføres dette av erfarne teknikere i Pro Tools.

 

PROSESSEN:

Vi merker alltid de digitale filer med det som er mest hensiktsmessig som du har merket på tapens cover eller forside.
Er det ikke merket med noe på kassetten, merkes de automatisk med ditt kundenummer og løpende serie 01-02 osv
Skal filene brennes til CD, merkes CD discer med det samme som står på tapen eller datafilen (om ikke annet er avtalt)

 

EKSEMPEL:

Alle eksempler ligger under vår PORTFOLIO

Ta kontakt med oss dersom du ønsker utvidede lytteprøver, eksempler o.l.

 

 

RETUR:

Har du avtalt at filene skal leveres som nedlastbare filer, sender vi deg en link via din registrerte epostadresse hos oss. Deretter, om ikke annet er avtalt, sender vi originalkassettene tilbake i posten.
Om ønskelig kan vi makulere originalmaterialet etter at du har foretatt en gjennomlytting.

For prosjekter som skal leveres på CD, leveres CD med enkelt cover uten omslag. Dette er noe vi kan hjelpe til med, etter avtale.

 

 

 

Lurer du på noe mer om standarder o.l.? (sakset fra Wikipedia)

Musikkassett eller bare kassett er et lagringsmedium spesielt beregnet på innspilling og gjengivelse av lyd. Kassettene ble introdusert i 1963. I 1965 begynte masseprodusering av kassetter og ferdiginnspilte kassetter som inneholdt musikk. Til å begynne med var det flere typer lydkassetter, blant annet Stereo 8, men etter hvert ble den såkalte «Compact»-kassetten (Compact Cassette) fra Philips enerådende. Den har de siste årene blitt avløst av CD-plater som har blitt stadig vanligere i bilspillere og i bærbare musikkanlegg. Nest etter LP-platen var kompaktkassetten det viktigste lagringsmediet for musikk frem til de digitale mediene overtok.

Kassetten består av en magnetisk tape som beveger seg mellom to spoler. Spolene blir drevet av en motor i avspilleren. Teipen er beskyttet av et plastikklokk, bortsett fra på bunnen av kassetten, der teipen blir avlest av spilleren.

Det er viktig at tapen blir trukket forbi lydhodet med jevn og riktig hastighet. En capstan er en metallstang festet i et svinghjul. Capstan går inn i ene hullet i kassetten og en gummirulle presser tapen mot capstan.

Teipen har fire spor, to for hver side, slik at man har mulighet for stereolyd. Sporet lengst til høyre er for venstre kanal. Spor nummer to fra høyre er til høyre kanal. Ved monoinnspilling ble høyre halvdel av båndet benyttet. Med denne teknikken kan stereo og monoinnspilte bånd spilles av både på stereo og monomaskiner. Når båndet er spilt til enden, vendes kassetten horisontalt og den andre halvdelen av båndet kan spilles.