Få gamle DAT (Digital Audio) modernisert til dagens lydformater

Få gamle DAT (Digital Audio) modernisert til dagens lydformater

 

DAT (Digital Audio)

DAT digitalisering av DAT datafiler til CD eller nedlastning

Digital Audio Tape (DAT):

Digitalisering av DAT taper blir gjort med avlesning fra våre proffe Technics/Sony maskiner.

Dat tekonlogien ble primært benyttet i masteringsammenheng innen lydbransjen pga dens overlegne mulighet til lagring av audio og båndbredde.
Vi digitaliserer disse enten rett til harddisk eller på CD.

Selve prosessen går via TOSLINK som er optisk overføring mellom avspiller og digitaliseringsmaskin. Dette forhindrer tap og unødig konvertering av lydmaterialet.

infobit om opptak o.l. følger og med automatisk.

 

 

Mer informasjon? (Sakset fra Wikipedia)

Digital Audio Tape (DAT) er et opptaksmedium som brukes til å lagre digital informasjon, ofte musikk. Formatet ble utviklet av Sony på midten av 1980-tallet. Det tok likevel flere år før avspillere med opptaksfunksjon ble sluppet på markedet, fordi musikkindustrien, med RIAA i spissen, truet med å saksøke alle som gjorde dette. Bakgrunnen var at industrien fryktet at muligheten for å kunne lage perfekte kopier av utgivelser ville ødelegge for det regulære salget.

1992 hadde partene kommet frem til et kompromiss, og slapp DAT-spillere med et DRM-system kalt SCMS, som skulle hindre seriekopiering. I praksis var formatet allerede utkonkurrert av CD-teknologien, som både var uten DRM-system og allerede integrert i de fleste PC-er på markedet.

I følge en online nyhetstjeneste annonserte Sony i november 2005 at de ville stanse eksporten av DAT-opptakere.[1]